Turnīra reglaments


1. Vispārējie noteikumi
1.1. Turnīra organizators – TautasFutbols.LV (turpmāk tekstā – Organizators), sadarbība ar FK Lielupe.
1.2. Turnīrs tiek aizvadīts izmantojot futbola simulatoru FIFA21.
1.3. Turnīrs tiek aizvadīts uz PlayStation4 spēļu konsoles. Lai piedalītos turnīrā dalībniekam ir jābūt aktīvam PS Plus abonementam.
1.4. Dalība turnīrā ir bezmaksas.
1.5. Dalībai turnīrā tiek pieļauti dalībnieki, kas ir iepazinušies ar dotā reglamenta nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
1.6. Dalībnieks, kurš ir iesniedzis Organizatoram jebkādu informāciju un personas datus nes atbildību par to patiesumu.
1.7. Dalībnieka reģistrācijas dati var tikt izmantoti Organizatora mērķos, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
1.8. Visa informācija par turnīra kalendāru, spēles rezultātiem un turnīra tabulām būs pieejama TautasFutbols.LV mājaslapā.
1.9. Organizators ir tiesīgs veikt izmaiņas turnīra reglamentā jebkurā brīdī bez iepriekšējās dalībnieku apziņošanas.
1.10. Organizators ir tiesīgs atcelt spēles (spēļu) rezultātus, diskvalificēt dalībnieku, ja parādās objektīva informācija par krāpšanos, manīšanos, nepatiesas informācijas sniegšanu, kura var ietekmēt turnīra rezultātus.
1.11. Dalībnieki var apstrīdēt spēles (spēļu) rezultātus uzrakstot vēstuli brīvā formā uz e-pasta adresi tautasfootball@gmail.com, izklāstot apelācijas būtību un pievienojot pieradījumus (foto, video, logus utml.). 

2. Turnīra norises termiņi
2.1. Reģistrācija 29.03.2021 – 13.04.2021.
2.2. Grupu turnīrs: 16.04.2021 19:00 (online).
2.3. Play-off stadija, pusfināli un fināls: 18.04.2021 16:00 (online).
2.4. Turnīra norises datumi un laiki var tikt mainīti tehnisko iemeslu dēļ, aktuāla informācija tiks publicēta TautasFutbols.LV oficiālajā Facebook lapā.

 

3. Turnīra nosacījumi un reģistrācija
3.1. Turnīrā drīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir vismaz 12 gadus veci.
3.2. Dalībai turnīrā ir nepieciešams reģistrēties zemāk norādītajā veidlapā.
3.3. Spēļu grafiks un to kārtība turnīrā notiek atbilstoši ar kārtām, noteiktām pēc reģistrācijas beigām un turnīra palaišanas.
3.4. Turnīra dalībniekiem ir pienākums:

- Ievērot turnīra reglamentu;
- Ievērot instrukcijas;
- Pēc pirmās Organizatora prasības uzrādīt personas apliecinošu dokumenta skenēto kopiju vai fotogrāfiju;
- Sniegt Organizatoram patiesu informāciju par sevi un savu spēles profilu;
- Spēlēt tikai un vienīgi zem sava spēļu konta, kā arī nesniegt pieeju savam spēļu kontam trešajām personām šī turnīra aizvadīšanas laikā. Šī punkta neievērošana vai kļūt par iemeslu disciplinārajām sankcijām, līdz pat diskvalifikācijai. Dotais lēmums var tikt pieņemts ar Organizatoru, balstoties uz visas informācijas analīzi.
3.5. No viena spēļu konta drīkst spēlēt tikai viens dalībnieks. 

4. Turnīra organizēšanas kārtība
4.1. Grupu turnīrā katrs dalībnieks aizvada pa 2 spēlēm ar katru pretinieku (ir pieļaujams neizšķirta iznākums).
4.2. Play-off stadijā (līdz pusfināliem) – viena spēle mājās un viena izbraukumā (tiek izmantots izbraukumu vārtu noteikums). Gadījumā ja divu spēļu summā rezultāts ir neizšķirts, tiek aizvadīta jauna spēle līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Par uzvarētāju tiek noteikts spēlētājs, kura komanda ir iesitusi vārtus.
4.3. Pusfināli – best of 3 noteikums (līdz 2 uzvarām) (neizšķirta gadījumā pamatlaikā, tiek spēlēts papildlaiks + pēcspēļu soda sitienu sērija).
4.4. Fināls – best of 5 noteikums (neizšķirta gadījumā pamatlaikā, tiek spēlēts papildlaiks + pēcspēļu soda sitienu sērija).
4.5. Katras kārtas/stadijas spēļu kontrollaikus noteiks Organizators. Katrai spēlei tiks izveidota WhatsApp minigrupa. Gadījumā, ja spēlētāji nevarēja sarunāt spēles norisi līdz kontrollaikam, Organizators piemēros tehnisko zaudējumu ar 0:3 tam spēlētājam, kura vainas dēļ nenotika spēle, vai 0:0, ja tiks noteikta abu spēlētāju vaina, balstoties uz spēlētāju saraksti. Visus strīda momentus turnīra dalībniekam jāapraksta attiecīgās spēles čatā.
4.6. Kārtu kontrollaiki tiek noteikti pēc reģistrācijas beigām.
4.7. Visas spēles tiek aizvadītas online draudzības spēļu režīmā (ne Ultimate Team).
4.8. Dalībnieks drīkst izvēlēties tikai to komandu (izlasi), kura viņam tika ielozēta pirms turnīra sākuma.

4.9. Katrs dalībnieks izvēlēsies sev tīkamu izlasi no trīs sarakstiem: A, B un C.

4.9.1. Gadījumā, ja uzreiz vairāki dalībnieki izvēlēsies vienu un to pašu izlasi, notiks izloze, kura noteiks, kurš no viņiem spēlēs par attiecīgu izlasi, bet kurš pretendēs uz izvēlēto izlasi no nākamā saraksta (B vai C). 

4.9.2. Gadījumā, ja dalībnieks tiks augstākā pēc ranga sarakstā izvēlētas komandas, taču gribēs spēlēt par izlasi no zemāka ranga saraksta, tad viņš automātiski drīkst to nomainīt, bet par to izlasi, no kuras viņš atteiksies tiks noteikta atkārtota izloze starp pārējiem dalībniekiem, kuri to izlasi būs atzīmējuši savā sarakstā.

4.9.3. Gadījumā, ja kādu no augstāka saraksta esošām izlasēm neviens neizvēlēsies, tiem spēlētājiem, kuriem izkritīs izlase no zemāka ranga saraksta, drīkstēs nomainīt to pret brīvu augstāka ranga saraksta izlasi.
4.10. Vienas stadijas laikā dalībnieks nedrīkst mainīt komandu starp spēlēm. 

4.11. Spēles uzstādījumi:

- Puslaika ilgums – 6 minūtes
- Spēles līmenis – leģendārs
- Spēles ātrums – normāls
- Spēle ar roku – izslēgta
- Maksimālais maiņu skaits spēlē – 3
- Laikapstākļi – skaidrs laiks
- Sastāvi – online
- Aizmugures – ieslēgtas
- Traumas – ieslēgtas
- Savas shēmas – atļautas
- Sava taktika – atļauta
- Spēlētāju uzdevumi – var mainīt
- Aizsardzība – taktiska
- Stadions – jebkurš
4.12. Play-off stadijas izlozi aizvada Organizators 17.aprīlī plkst. 19:30.

4.13. Gadījumā, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir:

- vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
- labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
- gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad spēlētāju, kas ieņem augstāku vietu nosaka ar papildus spēli līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.

5. Disciplinārās sankcijas
5.1. FIFA simulatorā aizliegts:

- Jebkuras mahinācijas, kuras noved pie netaisnīgas uzvaras un pie uzvaras netaisnīgā ceļā.
- Aizvainot pretiniekus, pārējos turnīra dalībniekus un turnīra oficiālās personas.
- Nesportiska uzvedība. Nesportiska uzvedību nosaka Organizators, un ietver sevī nekorektu uzvedību, spēļu sabotāžu utml.
- Spēlēt no cita spēļu konta. Aizliegta spēlēšana no cita spēlētāja spēļu konta, kā arī pabudinājums kādam spēlēt no citas personas spēļu konta.
- Speciāli pārtraukt savienojumu ar serveri. Tīša savienojuma pārtraukšana bez pamatīga iemesla.
5.2. Katras kārtas/stadijas pretinieka īsziņu ignorēšanas gadījumā pēc turnīra palaišanas, tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu attiecīgajā spēlē.
5.3. Spēļu sankcijas:

- Spēlētājs, kurš pameta spēli, vai atteicās turpināt spēli (neskatoties uz iemeslu), tiek atzīts par zaudētāju un viņam tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:3.
- Spēlētājiem, kuri nav pieslēgušies līdz kārtas/stadijas kontrollaikam, tiek piešķirts tehniskais zaudējums. Maksimālais kavējuma laiks – 5 minūtes.

- Gadījumā, ja uz kontrollaiku neierodas abi spēlētāji, tiek fiksēts neizšķirts 0:0.
5.4. Apelācijas:

- Visi jautājumi, kuri skar spēles noteikumu pārkāpšanu tiek iesniegtas nē vēlāk kā 10 minūtes līdz kārtas kontrollaika iestāšanās.
- Organizatora lēmumi strīdu situācijās tiek pieņemti tikai vadoties pēc pašu dalībnieku iesniegtas informācijas, spēļu video ierakstiem.
- Organizatora lēmumi jebkurā situācija, ieskaitot tās situācijas, kuras nav aprakstītas šajā reglamentā, tiek uzskatīti par galējiem un netiek apstrīdēti.
5.5. Sodi:
5.5.1. Ja tika konstatēts, ka dalībnieks ir pārkāpis augstākminētos noteikumus, Organizators pēc saviem uzskatiem ir tiesīgs sodīt dalībnieku ar:

- Mutisku aizrādījumu;
- Tehniskā zaudējuma piešķiršanu;
- diskvalifikāciju.
5.5.2. Par atkārtotiem pārkāpumiem var tikt piemēroti stingrāki sodi, līdz pat diskvalifikācijai un aizliegumu piedalīties nākamajos turnīros. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt dalībnieku bez iepriekšējā brīdinājuma vadoties un objektīvajiem spēles noteikumu un uzvedības noteikumu pārkāpumiem.

6. Uzvarētāju apbalvošana.
6.1. Trīs labākie turnīra dalībnieki tiks apbalvoti ar naudas balvām:
- 1. vieta tiek apbalvota ar 15 EUR;

- 2. vieta tiek apbalvota ar 10 EUR;

- 3. vieta tiek apbalvota ar 5 EUR.
6.2. Organizatora pienākums ir veikt uzvarētāja apbalvošanu 30 dienu laikā no turnīra beigām.

Pieteikties turnīram var aizpildot zemāk redzamu anketu (ja anketa nav redzama jūsu viedierīcē, ieejiet caur lapas PC versiju, vai nospiediet šeit.